Skip to Content
De 'Intelligence of Things'

De 'Intelligence of Things'

Het ecosysteem waarin het Internet of Things met Artificiële Intelligentie samenwerkt.

Sourav Rout Manager Build, Resource Management & Forecasting at Telenet / Member, IoT Council Europe / Advisor, Wiley Innovation Advisory Council – IoT Chapter

Het Internet of Things – doorgaans afgekort tot IoT – lijkt dezer dagen de gedachten van elke technocraat en bedrijfsstrateeg in welke sector dan ook te beheersen. Het vermogen om miljoenen apparaten en sensoren met elkaar te verbinden en om uit de data die ze aanleveren zinvolle en werkbare inzichten te destilleren, zou de manier waarop we bedrijven runnen en activiteiten sturen wel eens ingrijpend kunnen veranderen. Tot voor kort werd gegevensvergaring en -verwerking als een gecentraliseerd proces gezien en werd aangenomen dat de ‘intelligentie’ in een centraal systeem/platform zou zitten.

Door de vorderingen op het vlak van edge computing en sensortechnologieën lijkt het steeds haalbaarder om deze ‘intelligentie’ in de apparaten zelf te stoppen. Zo krijgen we apparaten die ‘van zichzelf’ slim zijn. Wanneer al deze slimme apparaten en sensoren met elkaar verbonden zijn en onder invloed van de omgevingsomstandigheden beslissingen nemen, zien we een ecosysteem ontstaan waarin het IoT met de Artificiële Intelligentie (het beslissingsvermogen) van deze apparaten en sensoren samenwerkt om iets tot stand te brengen dat de Intelligence of Things wordt genoemd (wat toevallig op dezelfde manier kan worden afgekort als het Internet of Things).

Nemen we als voorbeeld de precisielandbouw. Miljoenen sensoren meten op een slimme manier de bodemgesteldheid, de weerpatronen, het vochtgehalte en de zaadkwaliteit, en kunnen op die manier precies aanwijzen welke delen van een veld meer of minder moeten worden geïrrigeerd en waar een andere zaaiafstand vereist is. Dat moet er allemaal voor zorgen dat de opbrengst en de productiviteit van onze landbouwgrond stijgt (lees: wordt gemaximaliseerd). Precisielandbouw wordt op verschillende plaatsen in de wereld steeds vaker toegepast, doorgaans ondersteund door de industrie, om boeren en landbouwkundigen in staat te stellen om hun oogst te optimaliseren.

Een ander voorbeeld zijn onze ‘slimme woningen’. Vochtsensoren die in een muur ingebouwd zijn, kunnen detecteren op welke plaats het vochtniveau stijgt en waar dus naar alle waarschijnlijkheid een lek zit. De intelligentie van deze slimme sensoren gaat echter pas echt lonen wanneer ze niet alleen een alarm doen afgaan maar meteen ook contact opnemen met de verzekeringsonderneming en de herstellingsdienst, en – waarom ook niet – de kosten/bijdragen voor de reparatie berekenen. Iets vergelijkbaars is mogelijk met ‘geconnecteerde’ wagens die dankzij hun ingebouwde sensoren een brandstoflek of ongeval kunnen detecteren en meteen de verzekeraar en het garagepersoneel waarschuwen. Dit is weliswaar nog allemaal niet voor nu meteen, maar de technologie evolueert snel en misschien staan deze voorbeelden minder ver van de realiteit dan het lijkt.

Zoals Steve Jobs zei: “Mensen weten niet wat ze willen totdat iemand het hun toont.” Hij had de visie en de intelligentie om ver vooruit te denken en misschien verklaart dat wel waarom zijn bijdrage tot ontwerptoepassingen en het menselijk denken zo’n indrukwekkende impact heeft gehad op de evolutie van de technologie. De intelligentie van de apparaten om ons heen zal ervoor zorgen dat we intuïtiever met onze omgeving omgaan.

De spelers in de industrie moeten samen werk maken van het juiste platform om ervoor te zorgen dat het Internet of Things goed uit de startblokken komt (op het vlak van privacy, interoperabiliteit, veiligheid, platform, enz.). Neem bijvoorbeeld het Internet. Stelt u zich even voor dat er duizenden protocollen voor het internet bestonden en dat elke speler zijn eigen protocol zou gebruiken. Misschien zouden de dingen dan nu niet zijn wat ze zijn. Laten we hopen dat het Internet of Things uiteindelijk in de richting van een gestandaardiseerd (zo niet compleet) ecosysteem zal evolueren en dat alle spelers wederzijds gebruik kunnen maken van een gestandaardiseerde architectuur, ondersteund door gestandaardiseerde protocollen. De combinatie van het Internet of Things met Artificiële Intelligentie om de beoogde Intelligence of Things te realiseren, is een logische volgende stap op weg naar de verdere verspreiding van het Internet of Things, terwijl een intensiever gebruik van slimme apparaten en sensoren zowel de industrie als de man in de straat voordeel zou moeten opleveren.

Over Telenet Talks

Telenet Talks
Op “Telenet Talks” vind je meer duiding over de standpunten van Telenet: we lichten er toe waarom we doen wat we doen. Hier vind je onze opinies en bedenkingen over de wereld rondom ons en de rol die Telenet hierin speelt.