Skip to Content
Geef Brusselse gemeenschapsinitiatieven voor kanszoekende jongeren een megafoon

Geef Brusselse gemeenschapsinitiatieven voor kanszoekende jongeren een megafoon

Onze hoofdstad werd de afgelopen weken meermaals opgeschrikt door rellen met jongeren. “Er is een groep jongeren die volledig buiten de samenleving staat. Rel schoppen is hun manier om gehoord te worden”, zei Aziza El Miamouni van de Molenbeekse wijkacademie daarover in De Standaard. Het stemt tot nadenken over de ondersteuning die deze jongeren vandaag krijgen. Worden ze te veel aan hun lot overgelaten? En wat kunnen wij als maatschappij en als privébedrijf doen om hun toekomstperspectieven te verbeteren?

Het is een vraagstuk waar we bij Telenet graag bij stilstaan. Als digitale speler willen we dat iedereen zich betrokken voelt in de digitale wereld. Voor jongeren uit kansarme gezinnen is dit niet zo vanzelfsprekend. In een economie waar digitale vaardigheden steeds belangrijker worden, is een gebrek eraan een rem op de toekomstmogelijkheden. Naast kwaliteitsvol onderwijs, is er daarom vooral nood aan een uitgebreid netwerk van laagdrempelige initiatieven vanuit de gemeenschap die jongeren prikkelen en stimuleren om hun vaardigheden te ontwikkelen.

TADA, BeCode, Youthstart…

Begrijp me niet verkeerd. In Brussel zijn er al tientallen organisaties die al geruime tijd inzetten op kanszoekende jongeren. Denk maar aan VZW ToekomstATELIERdelavenir (TADA), een zaterdagschool die jongeren tussen 10 en 14 jaar wegwijs maakt in verschillende domeinen van de arbeidsmarkt, waaronder de wereld van ICT en telecommunicatie.

Er is ook BeCode, een professionele codeerschool die jonge mensen, ongeacht hun achtergrond of voorkennis, opleidt tot professionele programmeurs. Zo slaan ze twee vliegen in één klap: de jeugdwerkloosheid aanpakken en de radicalisering tegengaan. Daarom werkt het BeCode-team nauw samen met tewerkstellingsorganisaties als Actiris, Forem en VDAB om zoveel mogelijk studenten te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Youthstart, een internationale organisatie scherpt dan weer de ondernemingszin aan van jongeren tussen 15 en 30 jaar, die extra kansen nodig hebben om zich sociaal of professioneel te ontwikkelen. Via praktijkgerichte en interactieve cursussen ontwikkelen deze jongeren vaardigheden zoals creatief en probleemoplossend denken, samenwerken en overtuigend presentaties geven.

Inclusie en kruisbestuiving

TADA, BeCode, YouthStart: het zijn stuk voor stuk nobele gemeenschapsinitiatieven die, samen met vrijwilligers, bouwen aan de talenten van duizenden jongeren in de kansarme buurten van Brussel. Maar jammer genoeg werken ze nog te veel in de schaduw en hangt hun werking te vaak af van subsidies en giften van privépersonen, fondsen en bedrijven. Dat maakt hen erg kwetsbaar, terwijl hun werk maatschappelijk wel ontzettend zinvol is én materiële impact genereert.

Deze kleinschalige organisaties proberen zoveel mogelijk tieners met een migratieachtergrond, of jongeren die de weg even verloren zijn, te betrekken. En die kleinschaligheid werkt, net omdat deze organisaties zich midden in de Brusselse gemeenschap bevinden en werken vanuit de dynamiek van deze lokale gemeenschap.

Waar deze organisaties nood aan hebben, is een nauwere samenwerking met elkaar en met andere organisaties waarvan zij kunnen leren. En andersom. Neem nu bijvoorbeeld BeCentral, een digitale hub in hartje Brussel die verschillende organisaties samenbrengt die werken rond digitale inclusie en digitale transformatie. BeCentral zorgt voor een kruisbestuiving tussen de verschillende opleidingsinitiatieven die er werken, maar verlaagt ook de drempel voor kwetsbare jongeren om ‘over het muurtje te kijken’: de jongeren volgen een opleiding tot professioneel web developer bij BeCode, maar maken bij BeCentral ook kennis met Coderdojo Belgium dat initiatiesessies programmeren voor kinderen organiseert en worden zo geïnspireerd om zelf Dojo-coach te worden. Daar zit de kracht van samenwerking en kruisbestuiving.

Vlotte doorstroming

Maar om duurzame groei van middenveldorganisaties te versterken moet er ook ingezet worden op structurele allianties met overheden zoals werkgelegenheidsorganisaties en privépartners om een vlotte doorstroming van kwetsbare jongeren naar professionele opleidingen en de arbeidsmarkt te verzekeren. Door deze lokale initiatieven nauwer te verankeren in het socio-economische veld en hen nog meer te ondersteunen hebben deze gemeenschapsinitiatieven meer kans op slagen.

Als privébedrijf is het daarbij niet alleen belangrijk om gemeenschapsinitiatieven financieel te ondersteunen, maar vooral om zelf een actieve rol op te nemen binnen deze organisaties. Dat kan door de krijtlijnen van het programma mee uit te zetten als lid van de beheersraad, door eigen medewerkers als vrijwilliger in te schakelen of door een inclusief recruteringsbeleid te voeren dat openstaat voor kwetsbare jongeren. Maar ook door de eigen expertise en het eigen stakeholder-netwerk open te stellen voor middenveldorganisaties waar het bedrijf mee samenwerkt. Hier tekenen we bij Telenet voor, net zoals vele andere bedrijven en privé-instellingen die dezelfde ambitie en visie delen.

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat jongeren alle mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen in onze digitale maatschappij. Want als wij erin slagen om hun motivatie en ondernemingszin aan te wakkeren, en hen ‘in’ de maatschappij te plaatsen in plaats van erbuiten, zullen deze jongeren erkend worden om hun talenten, en niet langer weggezet worden als eeuwige relschopper.

Links:

door Ineke Rampart Corporate Affairs Director
Over Telenet Talks

Telenet Talks
Op “Telenet Talks” vind je meer duiding over de standpunten van Telenet: we lichten er toe waarom we doen wat we doen. Hier vind je onze opinies en bedenkingen over de wereld rondom ons en de rol die Telenet hierin speelt.